КОМПЬЮТЕР

Цахим тооцоолуур; цахим бичүүр: компьютерийн вирус (бусад компьютерт өөрөө халдах чадвартай, дэлгэрэнгүй...

компьютерийн вирус бусад компьютерт өөрөө халдах чадвартай, тэдгээрийн хэвийн ажиллагааг гэмтээдэг программ
компьютерийн программ цахим машины тодорхой үүрэг бүхий хөтөлбөр
компьютер тоглоом цахим тоглоом компьютерийн дэлгэц дээрх дүрсийг харж, гар, хулганын тусламжтайгаар удирдаж тоглоно
компьютер график цахим зураглал

Тооцоолох төхөөрөмж

Тооцоолох төхөөрөмж дээр ажил хийх.

Зочин 2017-07-28 11:08:25