КОКТЕЙЛ

Олон зүйлийн хүнсний зүйлийг хольж, найруулгын тусгай аргаар бэлтгэсэн ундаа: коктейл найруулах дэлгэрэнгүй...