ИЧИНГҮЙ

Ичих байдалтай - Гэрэл бяцхан азнаад ичингүй намуун дуугаар дахин хэлэв. Яриа.

Ичих

Туяа ичингүй байдлаар хэлэв.

Зочин 2021-05-20 23:09:00