ИЧИНГҮЙРЭЛ

Ичингүйрэх үйлийн нэр; ичих сэтгэл - Ичингүйрлийг хүлээж өнчнийг хүмүүжүүлэх нь эрхэм билээ.дэлгэрэнгүй... бишүүрхэл ичингүйрэл [хоршоо] (хүнийрхэж ичингүйрэх сэтгэл).