ИЧИР
/ яриа /

Ичгүүр: ичрээ барах (нүүрээ барах) - Үхнэ гэдэг ичрээ барахын нэр. ААЗ., ичир ичир (ичиг ичиг).

ичрээ барах нүүрээ барах
ичир ичир ичиг ичиг