ИЧЛЭХ

Өт, шавж мэтийн юм бөөнөөр овоорон хөдлөх: шоргоолж нүхнийхээ ам дээр ичлэн байх (шоргоолж нүхнийхээ дэлгэрэнгүй...