ИЧМЭЭР

Ичиж зовмоор, ичих магадгүй: ичмээр юм (сэтгэл зовмоор юм), ичмээр явдал (сэтгэл дэлгэрэнгүй...

ичмээр юм сэтгэл зовмоор юм
ичмээр явдал сэтгэл зовмоор явдал