ИЧРЭГ II
/ хуучирсан /

Хүний нууц орон, бэлгэ эрхтний хүндэтгэл нэр.

Ижил үг:

ИЧРЭГ I