ИЧИС
/ амьтан /

Аюулхайдаа эвэртэй, үлгэр домгийн нэгэн зүйл амьтан.