ИЧГҮҮРГҮЙ

Ичгүүр байхгүй; ичмээр явдалд ажиггүй аашлагч, ичихийг мэдэхгүй; эрээ цээргүй: ичгүүргүй амьтан дэлгэрэнгүй...

ичгүүргүй амьтан увайгүй амьтан
ичгүүргүй тачаал эрээ цээргүй тачаал
ичгүүргүй хүн нүүрэмгий хүн