ИХЭЭХЭН

Уламжлалт хэлбэрээс үүссэн иххэний онцолсон утга, нэлээд их - Эхлээд нэг чоно, урт нарийнаар ихээхэн гунигтай дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.