интернэт кафе

иргэдэд интернэт сүлжээгээр үйлчлэх үйлчилгээний газар

Ижил үг:

интернэт кафе