ИМАМ

1. Лалын шашны тэргүүн;


2. Төр, шашны хэргийг нэгтгэн захирсан лалын шашинт улсын тэргүүний цол, уг цолоор өргөмжлүүлсэн хүн;
3. Лалын сүмд бурхан мөргөлийг удирдах шашны хүн - Хэрэв чи надаар ариун ном тайлбарлуулахыг хүсвэл надаас эрдэмтэн имам нар энд олон бий дэлгэрэнгүй... Б.Ян. Чингис хаан.