ИМИЖ

Хүн, хүний үйл ажиллагааны тухай тодорхой ойлгоц өгөхүйц төсөөллийг илтгэн харуулах цогц дүр: нүүр царай, дүр төрх - дэлгэрэнгүй...