ИМИЖМЕКЕР

Дүр төрх бүтээгч: хүнийг олны танил болгохоор бусдын анхаарал татахуйц өвөрмөц дүр төрх бүрдүүлж өгдөг дэлгэрэнгүй...