ИМЖ
/ амьтан /

Ууттаны баг, имжийнхэн овгийн зүйлүүдийн ерөнхий нэр, Австрали тив орчмын арлуудаар тархмал, хойд хөл урт, урд хөл дэлгэрэнгүй...