ИМ IV

Ямхыг гучин хоёр хуваасны нэг.

Ижил үг:

ИМ I

ИМ II

ИМ III