аавархах зантай
аав мэт зантай, аав хүн шиг аашилдаг зантай