ИЖИЛГҮЙ I

1. Хүн, амьтан, юмны хэлбэр, өнгө, үйлдэл, утга зэрэг нь адил биш, ижил биш - Өөр хоорондоо адилгүй, өнгө зүсээрээ дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Миний ард түмэн;


2. Хань ижил байхгүй - Ижилгүй мал тэнэмхий. Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай.

Ижил үг:

ИЖИЛГҮЙ II