АМУУЛАХ
/ хуучирсан /

Хүн, амьтны хүчийг хадгалан сэргээх, амраах - Улаан нохой жил /1226/-ийн хаврын дунд сард тангад болзооноосоо дэлгэрэнгүй...Хос мөр.