АМУУШИХ

Тариа будаа боловсорч, ишнээсээ салах, амуунд үр будаа, жимс суух: тариа амууших (тариа гүйцэд дэлгэрэнгүй...