ЗҮЙЛ

1. Ажил хэргийн салаа салбар: зүйл зүйлээр нь хувааж хийх (төрөл салбараар нь ялган хувааж хийх) дэлгэрэнгүй...


2. Үйл явдлын учир ялгавар, юм - Урьд чингэж байсан зүйл бий, хожим тийм зүйл гарахгүй биз. Яриа., зүйл зүйлийн [хоршоо] (элдэв янзын) - Ийм зүйл зүйлийн дарагдах шалтгаан буй. В.Инжаннаши. Хөх судар;
3. Юмны төрөл, ялгал, анги аймаглал: амьтны зүйл (амьтны төрөл анги), тарианы зүйл (тарианы сорт), зүйл дэлгэрэнгүй... (овог аймаг бүр, төрөл зүйл бүр), хэлэлцэх зүйл (хэлэлцэх юм), зүйл анги [хоршоо] (а. Зүйл бүлэг; б. Хуулийн тодорхой заалт);

4. Бичиг номын үг утга, хэсэг бүлэг, ангилал: тавдугаар зүйл (тавдугаар бүлэг, тав дахь хэсэг), зүйл дарааллаар дэлгэрэнгүй... (анги зүйлийн дэсээр хянах);
5. Юм: өөр зүйл алга (өөр юм алга), зүйл зүйл (өнгө өнгө, янз бүр).

зүйл зүйлээр нь хувааж хийх төрөл салбараар нь ялган хувааж хийх
зүйл зүйлийн элдэв янзын
амьтны зүйл амьтны төрөл анги
тарианы зүйл тарианы сорт
зүйл бүр овог аймаг бүр, төрөл зүйл бүр
хэлэлцэх зүйл хэлэлцэх юм
зүйл анги а. Зүйл бүлэг; б. Хуулийн тодорхой заалт
тавдугаар зүйл тавдугаар бүлэг, тав дахь хэсэг
зүйл дарааллаар хянах анги зүйлийн дэсээр хянах
өөр зүйл алга өөр юм алга
зүйл зүйл өнгө өнгө, янз бүр

зүйл нь анги төрөл юм

хүний нэг зүйл бол эцэг юм

Зочин 2019-01-03 14:06:25