ЗҮЙЛГЭХ

Зүйн тогтоолгох, зүйж оёулах, зүйдэл хийлгэх: дээлийн дотор зүйлгэх (дээлийн дотор дэлгэрэнгүй...

дээлийн дотор зүйлгэх дээлийн дотор зүйдэллүүлэх
зүйлгэж оёулах а. Жижиг жижиг хэсгийг зүйж оёулах; б. Зүйдэс оруулж оёулах