ЗҮЙЛТ II

Зүйл бүхий: таван зүйлт (таван анги бүхий).

Ижил үг:

ЗҮЙЛТ I