аавын сургаал алт, ээжийн сургаал эрдэнэ
/ зүйр цэцэн үг /
аав ээжийн үг сургамж алт эрдэнээс үнэ цэнэтэй гэсэн санаа