ЗООДОЙ II
/ амьтан /

Нэгэн зүйл загасны нэр - Манай энд сайхан цурхай загас, сайн зоодой загас ч бий. “Цог” сэтгүүл.

Ижил үг:

ЗООДОЙ I

Догшин Иван хааны зоогийн ширээнд зоодой загас тэргүүтэн өржээ.

А.Толстой "Мөнгөн ноён" Б.Ринчен орчуулав.

Зочин 2017-01-03 18:45:14