ЗООЛДОХ

1. Арьс, ширний зоо дагуух халим махыг хусаж авах;


2. Арьсны зоо хавийг голлож авах: арьс зоолдох (зооны арьсыг авах);
3. Юмыг зоон дээрээ тавьж өргөх: хамаг хүчээрээ зоолдон зүтгэх (хүнд ачаа барааг зоон дээрээ тавьж, хамаг хүчээ гарган зүтгэх);
4. Уулын зоог барин явах, уулын зоо дагаж явах.

арьс зоолдох зооны арьсыг авах
хамаг хүчээрээ зоолдон зүтгэх хүнд ачаа барааг зоон дээрээ тавьж, хамаг хүчээ гарган зүтгэх