ЗООЛОГИЧ

Амьтан судлагч: зоологич хүн (амьтан судлаач мэргэжилтэй хүн).

зоологич хүн амьтан судлаач мэргэжилтэй хүн