ЗООЛОХ II

Нохой, муур зэрэг араатны таргалан өнгө сайжрах: нохой зоолох (нохой таргалах), чоно дэлгэрэнгүй... (чоно таргалах) - Зуд болбол чоно нохой зоолдог гэдэг үнэн юм аа. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

нохой зоолох нохой таргалах
чоно зоолох чоно таргалах
Ижил үг:

ЗООЛОХ I