ЗООДОЙЛОХ

Таана зэргийг аарцтай хольж багсран, хурууд болгон хатаах, малын тэжээлийн зоодой бэлтгэх: таана зоодойлох дэлгэрэнгүй... (тааныг хэрчиж шүүсэнд нь хутгах ажиллагаатай зөөврийн болон суурин төхөөрөмж).