хөгжилтэй залуучууд
хөгжил хөөр, наргианд дуртай залуу хүмүүс