ЗАЛГААС

1. Юманд залгасан юм: гэзэгний залгаас (гэзэгний нэмэр), уурганы залгаас (уурганд дэлгэрэнгүй...


2. Өөр ургамалд залгаж ургуулах тайрдас, нахиа;
3. Залгаж холбосон хэсэг; залгаадас: уурганы залгаас (уурганы залгалдсан хэсэг) - Арван хоёр залгаасаараа тас дэлгэрэнгүй... Жангар.

гэзэгний залгаас гэзэгний нэмэр
уурганы залгаас уурганд залгаж сунгах ёзоор
уурганы залгаас уурганы залгалдсан хэсэг