ЗАЛГАВЧ

Нэг ургамлын мөчрийг нөгөө ургамлын иш салаатай залгаж, тэдгээрийг хооронд нь нийлүүлэн нэг ургамал болгох үед, дээр дэлгэрэнгүй...