ЗАЙР II

1. Усан дээгүүр өрөмтөн хөлдсөн нимгэн мөс: зайр гүйх (усан дээгүүр нимгэн мөс хөвөх), зайр дэлгэрэнгүй... (зайрмаг мөс) - Усны мандалд мөсөн зайр тэврэлдээд, ургамал ногоо халиуран хөгширч, усны шувууд зангаа хувиргалаа. Л.Түдэв. Нүүдэл., зайр тогтох (ус зайрмагтах);


2. Мөсөн дээрх ус: мөсөн дээгүүр зайр гүйх (мөсөн дээгүүр халиа гүйх);
3. Нүдэн дээгүүр мэлтгэнэсэн нулимс: зайр гүйх (нүдэнд нулимс бүрхэж, нулимс мэлтрэх);
4. Өчүүхэн жижиг зүйл: зайр мөнгө (төмөрлөгөөр үйлдсэн жижиг зоос);
5. Хайр чулуу, аргал хөрзөн зэрэг хатуу юмны үйрмэг: зайр чулуу (өчүүхэн жижиг үйрмэг чулуу).

зайр гүйх усан дээгүүр нимгэн мөс хөвөх
зайр мөс зайрмаг мөс
зайр тогтох ус зайрмагтах
мөсөн дээгүүр зайр гүйх мөсөн дээгүүр халиа гүйх
зайр гүйх нүдэнд нулимс бүрхэж, нулимс мэлтрэх
зайр мөнгө төмөрлөгөөр үйлдсэн жижиг зоос
зайр чулуу өчүүхэн жижиг үйрмэг чулуу
Ижил үг:

ЗАЙР I