ЗАЙНАГ

Нарийн мод, төмрийн үзүүрт бага хэмжээний хялгас торгож хийсэн тэрэг тослох хэрэгсэл.