зай завсар
а. Хоёр юмны хоорондох хөндий газар; б. Ясны үе - Дэлхий дахины ёс зүй нь үхрийн ясны зай завсартай адил. В.Инжаннаши. Хөх судар; в. Цаг хугацааны дэлгэрэнгүй...