ЗАДРАНГУЙ

Задархай - Задрангуй муу явдлаар заяа буян зайлдаг.