ЗАВТАЙ I

1. Зав чөлөө бүхий: завтай цаг (зав чөлөөтэй үе) - Өнөөдөр завтай бол манайхаар ороорой. дэлгэрэнгүй...


2. Ажил үйлсийг амжиж хийх цагтай: зай завтай [хоршоо] (амжих цаг завтай).

завтай цаг зав чөлөөтэй үе
зай завтай амжих цаг завтай
Ижил үг:

ЗАВТАЙ II