ЗАВСАРЛАХ II

1. Завсар гаргах, нээх: үүд завсарлах (үүд нээх, үүд онгойлгох);


2. Завсартай болох, хөндийрөх: *хөл газар завсарлах (морь унах, унаанд суух) - Аминдаа цайны сүүний гунж, хөл газар завсарлаад дэлгэрэнгүй... Д.Найманжин. Оломгүй далай;

3. Үүр тэмдэгрэх: уул завсарлах (үүр цайх үе) - Уул завсарлах үес Галдан Ану хоёр хэдийн босжээ. Б.Ринчен. Гүнж., үүр шөнө завсарлах (шөнө өнгөрч үүр цайхын өмнөх үе).

үүд завсарлах үүд нээх, үүд онгойлгох
хөл газар завсарлах морь унах, унаанд суух
уул завсарлах үүр цайх үе
үүр шөнө завсарлах шөнө өнгөрч үүр цайхын өмнөх үе
Ижил үг:

ЗАВСАРЛАХ I