ЗАВСАРЛАХ I

1. Ямар нэг юмны үйл ажиллагаа түр зогсох, завсар гарах - Тэгтэл ядрах зүдрэх гэдэг юм, хөөрхий алиалагчийг дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Говийн өндөр., ажил завсарлах (а. Ажил түр зогсох; б. Ажлын тогтсон завсарлага эхлэх), хичээл завсарлах (а. Хичээл хооронд хий цаг гарах, хичээл цалгардах; б. Хичээлийн тогтсон завсарлага эхлэх) - Тэр оройн хичээл завсарлахын өмнө хүүхдүүдээр дарь эх уншуулав. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал;


2. Байгалийн үзэгдэл, хөл хөдөлгөөн түр зогсосхийх: бороо завсарлах (бороо түр онгойх), салхи завсарлах (салхи түр дэлгэрэнгүй...
ажил завсарлах

а. Ажил түр зогсох; б. Ажлын тогтсон завсарлага эхлэх

хичээл завсарлах а. Хичээл хооронд хий цаг гарах, хичээл цалгардах; б. Хичээлийн тогтсон завсарлага эхлэх
бороо завсарлах бороо түр онгойх
салхи завсарлах салхи түр намдах
хөдөлгөөн завсарлах хөдөлгөөн түр зогсох
Ижил үг:

ЗАВСАРЛАХ II