ЗАВСАРДУУЛАХ

1. Завсартай болгох;


2. Завсардахад хүргэх: сургууль завсардуулах (хүүхдийг сургуулиа бүрэн дүүргэж чадахгүй болгох, хичээл сурлагыг дундаас нь орхиулах); дэлгэрэнгүй...
3. Харьцааг эвдэх - Бидний гишүүдийн харилцааг завсардуулах гэсэн зальхай хорт этгээд. Ши.Аюуш. Түүвэр дэлгэрэнгүй...