ЗАВДЛАГА

Завдах үйлийн нэр, завдаа: завдлага гаргах (зорих), завдлага муутай (авхаалж, оролдлого муутай), дэлгэрэнгүй...

завдлага гаргах зорих
завдлага муутай авхаалж, оролдлого муутай
завдлага сайтай ажил төрөл амжуулахдаа муу