ЗАВДАМГАЙ I

Завдаатай, хурдан шаламгай, гавшгай завдалгатай.

Ижил үг:

ЗАВДАМГАЙ II