тушаал заавар ~ заавар тушаал

эрх бүхий байгууллага, хүний гаргасан захирамж, сануулга