аавдаа адуу манахыг заах ~ аавдаа авгай авахыг заах

а. Мэдээжийн юмыг заах; б. Дэмий, илүү үг ярих.