ЖАРМАГАР I

Хүний үс сахалгүй, жалмагар: жармагар нүүртэй (гөлчгөр нүүртэй).

Ижил үг:

ЖАРМАГАР II