аавын цээж гаргах

нас бага хүүхэд хаахгар, давлиун зан гаргах