олон голын жавраас орны хөндийн жавар
/ зүйр цэцэн үг /
аюулыг бага гэж басаж болохгүй гэсэн санаа