жаврыг нь гаргах
өвлийн хүйтэнд гадаа байсан юмыг дотор оруулан зөөгшүүлэх