жавар авах
халууцаж байсан хүн салхинд цохиулан хатгалгаа тусах, хямрах